Изумително! Рисунки, които са ядосани на художника си!

Художниците създават поредици от забавни персонажи, които изглеждат като истински и всеки момент „ще изскочат“ от листа. Техните брилянтно нарисувани лица с многобройни изражения и конкретният език на тялото ни показват мислите на твореца, които въздействат върху нас мигновено.

1

Алекс Солис e художник-илюстратор, който живее в Чикаго. Неговите творби „Знаци и Драсканици“ и „Бебешки ужаси“ ни демонстрират безспорните му умения да създава въздействащи рисунки.

2

Този път Алекс е използвал друг подход, изобразявайки герои, които се „ядосват“ на своя собствен създател. Налудничаво, нали? Ако се вгледате в тях обаче, ще откриете, че гениалното и смешното се преплитат и допълват изумително добре.

3а

Целта на художника е да накара повече хора да повярват в заложбите си, а после да ги споделят с малкия свят около себе си.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Add Comment