Home / Космос / Може ли избухване на гама лъчи да предизвика масово измиране на Земята?

Може ли избухване на гама лъчи да предизвика масово измиране на Земята?

Преди 440 милиона години, в късния Ордовик, настъпило масово измиране, което довело до изчезването на 85% от морската фауна и над 50% от морската флора. Повечето изследователи смятат, че причината е ледников период, тъй като изглежда, че измирането е свързано с рязко понижаване на температурите и спад в морското равнище. Но някои учени започнали да си задават интересен въпрос: Възможно ли е причината да е избухване на гама лъчи от близка до нас звезда?

Определение

Избухването на гама лъчи е високо енергийно излъчване, резултат от колапсирането на масивна звезда. Ако такова избухване настъпи достатъчно близо до Земята (в радиус около 3000 светлинни години), и е насочено към нас, радиацията може сериозно да навреди на нашата биосфера.

Проучванията сочат, че избухване в такъв радиус от Земята има средно на половин милиард години (което означава, че е възможно Земята да е застрашавана от подобни изригвания поне 8 пъти). Високоенергийните гама лъчи се състоят от фотони с много голяма енергия, които разкъсват молекулите на атмосферата, включително кислородните, изграждащи озоновия слой, познат като “щитът на Земята против ултравиолетовите лъчи”. Но те не спират дотук – високо енергийните фотони могат да произведат азотен диоксид (NO₂) в атмосферата, който блокира слънчевата светлина, което би довело до глобално охлаждане и смърт на фотосинтезиращите организми.

Щетите, които нанася това избухване, са доста сходни с информацията, която имаме за измирането в периодът Ордовик, и по-специално факта, че видовете, които живеят в среда с по-голямо излагане на UV лъчи, са претърпели по-големи измирания. Оцелялата фауна е била главно в по-дълбоката вода, където UV радиацията не може да проникне ефективно.

В момента не разполагаме с преки доказателства, че избухване на гама лъчи е била истинската причината, нито пък можем да твърдим, че тази теория напълно обяснява масовото измиране по времето на палеозойската ера, но потвърждението ѝ може напълно да промени представите ни за силата на тези високоенергийни взривове, която може би е довела до смъртта на над 50% от морската флора и близо 85% от морските видове.

Засичане на опасно близки масивни звезди.

Астрономи по цял свят изучават кандидатите за свръхнови в нашата галактика, но нито една от тях не е в такава близост, че да нанесе щети на Земята с излъчването на гама лъчи. Причината е, че звездите, които имат нужната за колапсиране маса, изгарят своето гориво много по-бързо и вече са колапсирали.

Доказателства на Земята за скорошни избухвания на далечни свръхнови?

Вече се убедихме, че няма причина да се страхуваме от скорошни гама изригвания, идващи от близки свръхнови, но можем ли да открием доказателство, че избухване на по-далечни свръхнови са оставили дори и малък отпечатък върху Земята.

Необичайно високи нива на Въглерод-14

Повишаване на нивото на Въглерод-14 е открито при проучване на японски кедрови дървета. Анализът на техните пръстени показва, че събитието на необичайното повишаване се е случило през 774-775 година. Повишаването на Въглерод-14 в атмосферата е било само 1,2%, но това е 20 пъти по-високо повишаване от нормалните вариации. С лед като са направени анализи на пръстените на дървета от Германия, Русия, САЩ и Нова Зеландия се оказва, че събитието се е случило едновременно в целия свят. Има две хипотези: Едната е необичайно силно слънчево изригване (ако тази хипотеза се докаже, това ще е най-силното индикирано слънчево изригване). Друга хипотеза е, че причината може да е именно свръхнова, избухнала на около 30 000 светлинни години от Земята.

Какво значение имат избухванията на гама лъчи на вселенско ниво?

От една страна, шансът Земята да претърпи атака от гама лъчи на свръхнова е близък до нулата, но от друга, може би точно изригванията на гама лъчи са причината съществуването на разумен живот на нашата планета да е нещо уникално. Някой изчисления сочат, че ако вземем гама изригванията като фактор, шансът за развитие на интелигентен живот в друга галактика се свежда едва до 10%.

About Християн Заров

Check Also

5 интересни факти за Слънчевата система, които вероятно не знаете

Всеки ден астрономите научават неразкрити досега факти за нашата Слънчева система. Колкото повече открития правим, …

Вашият коментар