Отношението на Англия към страдащите българи по времето на Априлското въстание

Руският писател Иван Тургенев пише сатиричното стихотворението „Крикет в Уиндзор“ след посещение в Англия. Това не е обикновена творба, защото тя е посветена на кървавите събития в България (Баташкото клане). В нея той рисува безсърдечието на управляващите Англия и тяхната вина за мъките на българите. Поводът на мисията му бил българският въпрос (Освобождението), но кралицата се отнесла доста хладно.

Turgenev_by_Repin

„Кралица Виктория дами събра.
Тя гледа как пъргаво тичат,
играейки новата модна игра,
която крикет се нарича.
Те топки търкалят и всички със смях
ги вкарват в тръпчинката право.
Кралицата гледа, но ето от страх
внезапно съвсем пребледнява.

Видение някакво й се яви-
тя вижда на тая поляна
не топки, а множество хорски глави
и всяка със кървава рана.
Глави на жени, на моми, на деца,
лицата им с кърви покрити…
Да, вижда кралицата в тия лица
на ужас предсмъртен следите.

Но ето най-малката й дъщеря-
красива девойка- подхваща
една от главите, търкаля я тя:
към майка си право я праща.
Главичка на кърваво малко дете,
устата му укори шъпне.
Извиква кралицата, страх я обзе,
от ужас тя цялата тръпне.

„О, докторе, дайте ми някакъв цяр,
що става със мене, кажете!“
„Разбирам- отвръща и лекарят стар,-
вий вестници много четете.
Прочели сте вие навярно в тях,
че всичко в България гние
от турския гняв. Вземете тоз прах,
веднага това ще ви мине.“

Кралицата връща се в своя палат
и в ръзмисъл поглед навежда
и вижда, във кърви е целият плат
на нейната кралска одежда.
„Британски реки, помогнете ми вий,
измийте петното по-скоро!“-
„Грешите, кралице, не ще се измий
кръвта на невинните хора.“

На 22 юли 1876 г., на път за Петърбург, Тургенев написва знаменитото стихотворение.

Add Comment