Дивият живот в Чернобил процъфтява, откакто хората напускат тази земя

живот в Чернобил(Изображение: Сергей Гасчак)

Катастрофалният ядрен инцидент става причина за разцъфтяването на дивия живот в Чернобил. В местността има голямо изобилие от животински видове като: елен, лос, глиган и вълци.

Около 116 000 хора са избягали от радиоактивната зона вследствие на избухналия реактор №4 в АЕЦ „Ленин“ през 1986 г., а 220 000 са били преселени, тъй като зоната между Беларус и Украйна, около 4200 км, е била напълно опразнена.

Джим Смит от университета в гр. Портсмът, Великобритания споделя : „Каквито и да са негативните ефекти от радиацията, те не надминават негативните ефекти, които хората са нанесли там“. „Не казваме, че няма радиационен ефект, но ние не може да наблюдаваме ефекта му върху хората и да формулираме становището си за силата, която има.“

Според Смит посланието е ясно : „Всекидневните неща, които вършим – завземане на територия, олесяване, ловуване и селско стопанство истински вредят и унищожават природата. „

Животински трикове:

Проучването на Смит и колегите му е най-голямото изследване на дивите животни в Чернобил след инцидента. Изследователите наблюдавали дивия живот на лосовете, благородните елени, дивите свине и вълците за период от 2 години (2008г.-2010г.). Те стриктно правели проверка на оставените снежни стъпки, като обхождали 35 зимни маршрута (около 315-километров участък). Това е 20 пъти по-голяма местност за изследване на хабитата на горските обитатели в сравнение с предишните проучвания, правени на територията.

Екипът от учени също така анализирал историческите данни за гъстотата на животните в първите 10 години след аварията (между 1987 г. и 1996 г.) . Благодарение на съвременните изследвания със специалния целзиев-137-а маркер за установяване на радиационни нива, Смит заключва, че радиацията е оказала и оказва малко влияние върху животинското царство в засегнатата територия.

Краткосрочен шок:

живот в Чернобил В Швеция заравят заразени животни, 1986 г.

Смит казва, че радиацията засяга животните в първите години след взрива. Това се обяснява с високото съдържание на краткотрайните, но силно токсични изотопи като йод-131 и технеций-99. Например, едрият рогат добитък загива вследствие на консумация на трева, замърсена с йод-131. Ранните проучвания показват, че мишките са имали много по-често спонтанни аборти.

„До 1987 г. тези мощни изотопи значително намаляват и се избягва по-остър и по-тежък ефект върху флората и фауната“ – твърди английският учен.

 „Проучването е подкрепено от много учени, които смятат, че въздействието на радиацията върху дивата природа е много по-малко, отколкото влиянието на хората“ – казва Ууд, чиято камера показва завръщането на кафявата мечка и европейския бизон.

В крайна сметка продължават да се правят изследвания за степента на радиационно замърсяване в Чернобил. Новата цел е да се проследи влиянието му върху насекомите и животните едновременно.

Източник : New Scientist

 

Add Comment